สัมมนาบุคลากรประจำปี 57

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ทางบริษัทได้มีการจัดงานสัมมนาบุคลากรประจำปี ขึ้นในหัวข้อ KAIZEN พร้อมกับกิจกรรมสันทนาการมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร กิจกรรมดำน้ำ กิจกรรมงานเลี้ยงอาหารค่ำ เป็นต้น ณ อาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง จ.ตราด

 

 

 

 

Posted on : 15:30:00 31/01/15
Q Plus Foods Co.,Ltd.