เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ 1 ตำแหน่ง แผนกจัดซื้อ

รายละเอียดของงาน

 - จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ ซ่อมเครื่องจักร

 - ทำเอกสารPO สั่งซื้อ

 - เจรจาต่อรองราคาและปริมาณการสั่งซื้อตามแผนการผลิต

 - สรรหาผู้จัดจำหน่ายแหล่งต่างๆ คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใหม่ พร้อมทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย

 - ติดตามการส่งมอบให้เป็นตามกำหนด

 - ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครเงินเดือนตามตกลง

 - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

 - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปในสาขา บริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 - มีประสบการณ์ในการการจัดซื้อหรือทำงานในสายการผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพิ้นฐานได้

 - มีไหวพริบและเจรจาต่อรองได้ดี

 - สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐมได้

 - ถ้าขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท Q Plus Food จำกัด หรือส่งเอกสารสมัครมาที่ บริษัท คิวพลัส ฟู้ดส์ จำกัด 199 ม.8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 หรือ ที่ E-mail : psn@qplusfood.com

ประกาศเมื่อ : 15:30:00 31/01/15
Q Plus Foods Co.,Ltd.