Senior Supervisor ช่าง 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง  Senior Supervisor ช่าง 1 ตำแหน่ง แผนกผลิตและซ่อมบำรุง

รายละเอียดของงาน

 - ควบคุมการติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์

 - วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักรและอุปกรณ์ (preventive maintenance)

 - ดูแลระบบงานไฟฟ้า ซ่อมบำรุงและสาธารณูปโภค

 - ตรวจสอบและประเมินเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 - ควบคุม วางแผนงานและแจกจ่ายและติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งส่วนของฝ่ายผลิตและงานซ่อมบำรุง

 - ประสานงานกับแผนกต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัครเงินเดือนตามตกลง

 - เพศชาย อายุ 30-35 ปี

 - วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 - มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปีและเคยผ่านงานทำPMเครื่องจักรและอุปกรณ์และแผนการซ่อมบำรุง

 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพิ้นฐานได้

 - ความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้

 - มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 - หากมีประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องBoilerและมีใบรับรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างานจะพิจรณาเป็นพิเศษ

 - สามารถปฏิบัติงาที่ อ.บางเลน จ.นครปฐมได้

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท Q Plus Food จำกัด หรือส่งเอกสารสมัครมาที่ บริษัท คิวพลัส ฟู้ดส์ จำกัด 199 ม.8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 หรือ ที่ E-mail : psn@qplusfood.com

ประกาศเมื่อ : 15:30:00 31/01/15
Q Plus Foods Co.,Ltd.